În acest moment, când biotehnologiile sunt încă puţin răspândite în ţara noastră, iar România este un importator de cele mai elementare bunuri de consum, numai unele laboratoare încearcă să depăşească acest moment şi să obţină produse prin biotehnologii. Programul Naţional de cercetare prevede dezvoltarea cercetărilor bazate în acest domeniu, confom  tendinţelor pe plan international şi european, existand numeroase programe destinate aşa zisei producţii verzi, a biocombustibililor si a produselor biodegradabile. Datorită acestui fapt, precum şi a faptului că reglementarile juridice şi afilierile internationale la noile standarde în domeniu sunt incă la început si nu toate sunt clare, noi avem urmatoarele scopuri şi obiective:

Scopurile asociaţiei

 • Susţinerea cercetării româneşti în domeniul ştiinţelor vieţii şi a cercetării interdisciplinare;
 • Contribuţia la dezvoltarea biotehnologiei, medicinei şi calităţii mediului prin operaţii specifice de izolare, depozitare  şi furnizare de material biologic de înaltă calitate şi conform cu standardele internaţionale şi a reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi ale WIPO, conform cu definiţia unui centru de bioresurse prezentată la conferinţa de la Tokio  Workshop Conference on Biological Resource Centres);
 • Aplicarea standardelor internaţionale în domeniul colecţiilor de culturi şi stabilierea unor norme interne, naţionale conform acestor standarde.

  Obiective:

 • Afilierea la World Federation of Culture Collection, la The World Data Center for Micro-organisms şi la The European Culture Collections Organisation –ECCO, la alte asemenea organizaţii ;
 • Afilierea de facto şi de jure la tratatul de la Budapesta;
 • Respectarea Convenţiei pentru conservarea biodiversităţii de la Rio de Janeiro semnată în 1992;
 • Înfiinţarea, menţinerea, dezvoltarea unui centru de bioresurse în ţara noastră -centru strategic pentru dezvoltarea durabilă a ţării  asemănător centrelor înfiinţate în alte state dezvoltate prin creearea unei reţele de colecţii în ţara-noi sau deja existente;
 • Coordonarea activităţilor de depunere a materialelor biologice în interesul public şi obţinerea statutului de asociaţie de utilitate publică;
 • Promovarea şi susţinerea intereselor membrilor;
 • Diseminarea informaţiilor asupra rezultatelor cercetărilor cele mai noi în domeniu;
 • Obţinerea de cele mai bune abilităţi şi educaţii profesionale a cercetătorilor şi personalului  din diferite instituţii din domeniul nostru de activitate sau din domeniul biologie in general;
 • Realizarea unei cooperări între ştiinţa fundamentală şi aplicată precum şi cu tehnologia şi industria;
 • Conservarea bioresurselor din ţara noastră şi a biodiversităţii globale;
 • Stabilirea unui management de calitate în cercetare şi menţinerea materialului biologic;
 • Stabilirea unui mediu propice de schimb de idei şi brainstorming  şi găsirea de noi soluţii pentru dezvoltarea cercetării, a conservării biodiversităţii şi a cercetărilor avansate;
 •  


  REALIZATORI WEBSITE:

  Coordonator informatii: Sergiu Fendrihan

  Programator/Web editor: Adrian Parvu

  Copyright RBCAR 2009 © All rights reserved