Legislaţie

Centrul Romān de Bioresurse se conformează legislaţiei şi recomandărilor īn vigoare:

Internaţionale

 • Protocolul de la Cartagena asupra Biosecurităţii
 • Tratatul de la Budapesta 1977 - intenţie
 • Convenţia asupra Diversităţii Biologice 1992
 • WFCC Guidelines- Ghid de bună practică pentru colecţii
 • Gene Bank Standards FAO
 • Recomandările United Nations Committee of Expert on the Transport of Dangerous Goods
 • Regulamentele Universal Postal Union
 • Recomandările World Health Organisation
 • IATA Dangerous Goods regulamentele 602 (2002) şi IATA 2000
 • Convenţia asupra Armelor Biologice 1975

  Europene

 • Regulament E U Council 3381/94/EEC
 • Directiva EEC 90/219/EEC
 • Directiva EEC 90/220/EEC
 • Directiva EC 93/88/EEC
 • Directiva E C 90/679/EEC
 • Directiva EEC Council 94/55/EC
 • Directiva E Council 90/219 EEC
 • Directiva E Commission 94/51/EC
 • Decizia E Commission 94/730/EC

  Naţionale

 • Ordonanţa OUG nr. 60/1997
 • Ordonanţa OUG 44/2002
 • Legea nr. 360 /2003
 • Legea 588/2004
 • Legea 79/2004
 • Legea 319/2006
 • Legea 8/2008
 • Hotaririle de Guvern privind protectia si securitatea muncii si alte domenii conexe 971/26.07.2006, 1092 din 16/08/2006, 1093 din 16/08/2006, nr. 1218 din 06/09/2006, nr. 261 din 22 februarie 2001,


    • REALIZATORI WEBSITE:

  Coordonator informatii: Sergiu Fendrihan

  Programator/Web editor: Adrian Parvu

  Copyright RBCAR 2009 © All rights reserved